Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Webinar Duurzame bouw en Energiesystemen – Zuid Europa

Online
15 oktober 2021

Duurzame bouw en energiesystemen

FME organiseert in samenwerking met InnovationQuarter en de Nederlandse Ambassades in Rome, Lissabon en Madrid het webinar ‘Duurzame bouw en energiesystemen: Zakelijke kansen Recovery & Resilience Facility (RRF) – Zuid Europa’. De Europese Recovery and Resilience Facility (the Facility) stelt € 672,5 miljard aan leningen en subsidies beschikbaar ter ondersteuning van hervormingen en investeringen van Europese lidstaten. Het doel is om de economische en sociale impact van de coronaviruspandemie te verzachten en de Europese economieën en samenlevingen duurzamer, veerkrachtiger en beter voorbereid te maken op de uitdagingen en kansen van de groene en digitale transities.

Spanje, Portugal en Italië

Spanje, Portugal en Italië hebben hiervoor ook plannen ingediend, waardoor er nu in deze landen respectievelijk 69,5 miljard, 16,6 miljard en 191,5 miljard euro beschikbaar is om deze uit te voeren. Een significant deel van de genoemde budgetten zal worden geïnvesteerd in het verduurzamen van bestaande woningen en publieke gebouwen en in nieuwbouw hiervan, met name door middel van het toepassen van energie efficiëntie in en herkwalificatie van gebouwen, mede gelinkt aan urban regeneration projecten. Investeringen in het kader van het RRF zullen niet later dan 2026 moeten worden gedaan (in tegenstelling tot de traditionele EU-fondsen, die een langere looptijd hebben). Dit levert voor het Nederlands bedrijfsleven significante kansen op!

Tijdens dit webinar leer je meer over het RRF, hoe deze in de genoemde Zuid-Europese landen wordt geïmplementeerd in de komende jaren, en waar kansen liggen voor het Nederlands bedrijfsleven. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de verschillende ambassades, en te netwerken met andere deelnemers.

Programma

 • Landenpresentaties – Italië, Spanje, Portugal. Elk land gaat in op:
  • Huidige status van de sector
  • Geplande RRF-investeringen
  • Welke business kansen levert dit op?
 • Q&A
 • Paneldiscussie
  • Overeenkomsten en verschillen
  • Wat betekent dit voor de business kansen?

De voertaal tijdens dit webinar is Engels en registratie is verplicht.

Informatie per land

Italië

Italië is de grootste ontvanger van het RRF met een totaal bedrag van 191,5 miljard euro tot 2026. Het grootste deel van het geld (59,5 miljard euro) zal worden geïnvesteerd in de ‘groene revolutie’ en ecologische transitie van het land. Ongeveer 20 miljard wordt toegewezen aan herkwalificatie en energie-efficiëntie van gebouwen in zowel residentiële als openbare gebouwen en ook in stadsvernieuwingsprojecten. In het webinar worden de belangrijkste maatregelen en zakelijke kansen toegelicht.

Spreker: n.t.b.

Portugal

Portugal is nu al teruggekaatst van de economische klap van de pandemie en haar handelsniveaus zijn al terug naar de pré-Covid-19-landen. Nederland is de 4e belangrijkste leverancier van goederen in Portugal en de NL-PT export is nu hoger dan in 2019. In het kader van het RRF zal Portugal meer dan 600 miljoen euro investeren in een grootschalig renovatieprogramma om de energie-efficiëntie van woongebouwen – parallel aan de toch al ‘booming’ bouwsector – te verhogen, wat de invoer van gerelateerde goederen en diensten impliceert.

Spreker: Filipe Fernandes Murraças, Senior Economic Policy Officer, Embassy of the Netherlands in Lisbon.

Spanje

De komende jaren zal Spanje uit het Europees herstelfonds 140 miljard euro (de helft subsidies, de andere helft leningen) investeren in digitalisering en vergroening van de economie. Voor het verduurzamen en energie-efficiënt maken van gebouwen en stedelijke ontwikkeling is een bedrag van 6,8 miljard euro gereserveerd. Hoewel een belangrijk deel van de werkzaamheden naar verwachting zal worden uitgevoerd door lokale installatiebedrijven, zal de dynamiek in de Spaanse economie met een jaarlijkse groei van 6% volop mogelijkheden bieden voor bedrijven die innovatieve oplossingen bieden en bijdragen aan die verduurzaming.

Spreker: Bart Vrolijk, Hoofd Economische Afdeling, Nederlandse Ambassade te Madrid.

Duurzame bouw en energiesystemen: Zakelijke kansen RRF – Zuid Europa

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
Webinar Duurzame bouw en Energiesystemen delen!
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.