Pagina laden
Selecteer je taal
nl es
11
jun

Klimaatambities Spanje: 200 miljard aan investeringen nodig in 10 jaar

Uitstoot in 2030 met 20% omlaag, klimaatneutraliteit in 2050

In mei 2020 heeft de Spaanse regering het wetsontwerp Klimaatverandering en Ecologische Transitie goedgekeurd en wordt nu in parlementaire behandeling genomen. Spanje wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 hebben teruggebracht met 20% ten opzichte van 1990. Het land zet hiermee de ambities van de Europese Commissie kracht bij en geeft opvolging aan het VN-Klimaatakkoord van Parijs. Uiteindelijk moet Spanje in 2050 -bij wet- helemaal broeikasgasneutraal zijn. Dit is ambitieuzer dan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om dat in de tweede helft van deze eeuw te bereiken.

Doelstellingen om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken:

  • Voor 2050 moet het Spaanse elektriciteitssysteem volledig op hernieuwbare energie draaien.
  • In 2030 moet de uitstoot van de gehele Spaanse economie met 20% zijn afgenomen ten opzichte van 1990 (doelstelling van de Commissie ligt op een teruggang van 50-55%).
  • In 2030 dient minimaal 35% van de totale energieconsumptie uit groene bronnen komen. Als het gaat om de elektriciteitsconsumptie moet deze voor minimaal 70% uit hernieuwbare bronnen komen.
  • Energie-efficiëntie maatregelen moeten zorgen voor een afname van de primaire energieconsumptie met 35%.

Dit doelstellingskader zal worden uitgewerkt in opeenvolgende Nationale Energie- en Klimaatplannen (Planes Nacionales de Energía y Clima – PNIEC), waarvan de eerste 2030 als horizon heeft. Binnen dit eerste plan luiden de doelstellingen als volgt:

  • Verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 23% ten opzichte van 1990 door een verdubbeling van het aandeel hernieuwbare energiebronnen in het totale energieverbruik, naar 42%.
  • Het aandeel schone energie in het elektriciteitssysteem zal worden verhoogd naar 74%.
  • Een verbetering van de energie-efficiëntie met ruim 39%.

Naar schatting zal deze ecologische transitie de komende tien jaar voor meer dan 200 miljard euro aan investeringen aantrekken, die naar verwachting zullen zorgen voor 250.000 tot 350.000 aan banen per jaar. De weg naar een koolstofarme economie zal worden weergegeven in de “Langetermijnstrategie 2050”, waar de Spaanse overheid momenteel nog de laatste hand aan legt. De autonome regio’s worden geacht binnen de kaders van de nieuwe wet eind 2021 hun eigen plannen op het gebied van energie en klimaat gereed te hebben, waarmee zij bijdragen aan de vastgestelde doelen.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
Klimaatambities Spanje delen!
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.