Pagina laden
Selecteer je taal
nl es
10
mrt

Subsidieregeling Bevordering Jongerenwerving Catalonië

Subsidieregeling Bevordering Jongerenwerving Catalonië

Op maandag 28 februari 2022 werd de verlenging gepresenteerd van de subsidieregeling Bevordering Jongerenwerving (Foment a la Contractació de Joves).

Deze regeling biedt bedrijven, verenigingen, stichtingen en zzpérs de mogelijkheid werkloze jongeren van 16 tot 30 jaar gesubsidieerd in dienst te nemen gedurende 12 maanden (zowel stage als werk). Dit betreffen jongeren met de Spaanse nationaliteit evenals buitenlandse jongeren in het bezit van een NIE.

Deze subsidieregeling wordt gecoördineerd door de openbare dienst voor arbeidsvoorziening van Catalonië (SOC) dat werkt aan de economische reactivering, waar het creëren van banen voor jongeren een belangrijk onderdeel van uitmaakt en dat bedrijven en organisaties de mogelijkheid biedt nieuw talent in hun organisaties op te nemen.

De regeling is begiftigd met € 125 miljoen, wat een subsidie van €17.684,52 (1.43,71 €/maand x 12 maanden) per contract inhoudt.

Contracten kunnen lopen van 30 november tot 1 april 2022 en zijn geldig tot uiterlijk 31 maart 2023.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 april 2022 om 15.00 uur.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met contractacio_joves.soc@gencat.cat

Zie ook de volgende website.

SOC3
Hoofdletters, kleine letters en cijfers
Subsidieregeling Bevordering Jongerenwerving Catalonië delen!
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.