Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Vestiging in Spanje

handtekening-zetten-jpeg

Bedrijfsoprichting

Voor het oprichten van een onderneming in Spanje dienen diverse stappen te worden ondernomen, afhankelijk van o.a. de organisatievorm en bedrijfsactiviteit. Niet-Spaanse staatsburgers die zich voor een periode langer dan drie maanden in Spanje vestigen dienen zich in te schrijven bij de Oficina de Extranjeros of de Comisaria de Policía van de provincie waar zij verblijven. U kunt daar een NIE-nummer (Número de Identidad de Extranjero) aanvragen. EU-wetgeving schrijft voor dat werknemers uit de EU geen werkvergunning nodig hebben om in Spanje te werken.

De belangrijkste stappen die worden genomen bij het oprichten van een onderneming worden hieronder vermeld:

  • De bedrijfsnaam registreren bij het centrale handelsregister (Registro Mercantil Central).
  • Opmaken van een oprichtingsakte (escritura de constitución) ten overstaan van een in Spanje gevestigde notaris. Het is aan te raden de notaris melding te laten maken van uw buitenlandse investering bij het Registro de Inversiones bij de Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores.
  • Inschrijving bij het Provinciale Handelsregister (Registro Mercantil Pronvincial). Voor eenmanszaken is dit niet verplicht.
  • Het betalen van overdrachtsbelasting en zegelrecht (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) bij de Consejerías de Hacienda de las Comunidades Autónomas.
  • Aanvragen van een btw-nummer (Número de Identificación Fiscal, NIF) bij het districts-kantoor van de Spaanse belastingdienst (Delegación de Hacienda van de Agencia Tributaria).
  • Opmaken van een officieel huurcontract bij het huren van bedrijfsgebouwen. Hierbij is het aan te raden een expert in te schakelen. Bij de aankoop van onroerend goed is het aan te bevelen eerst bij de gemeente na te gaan of het bestemmingsplan geen problemen zal opleveren. De officiële akte, die door de notaris wordt opgemaakt, moet worden ingeschreven in het Eigendomsregister (Registro de la Propiedad Inmobiliaria) en worden aangegeven bij de provinciale belastingdienst (Delegación Provincial de Hacienda). De openbare akte dient ondertekend te zijn door beide partijen die het contract aangaan en door de notaris. Voor het bouwen of verbouwen van bedrijfsgebouwen dient u een bouwvergunning (Licencia de Obras) bij de gemeente aan te vragen.
  • Aanvragen van een bedrijfsvergunning (Licencia de actividades e instalaciones) bij de gemeente (Ayuntamiento). Na het toekennen van de vergunning volgt veelal een inspectie door de gemeente waarbij wordt nagegaan of roerende goederen zoals machines e.d. overeenkomen met de voor de aanvraag van de bedrijfsvergunning verleende gegevens. Als deze inspectie goed verloopt wordt een goedkeuringsakte afgegeven (Acta de Ocupación y Funcionamiento). Deze procedure kan 3 maanden in beslag nemen.
  • Registreren van de bedrijfsactiviteit en het betalen van belasting (Impuesto sobre Actividades Económicas) bij de Spaanse Belastingdienst:, Agencia Tributaria (AEAT).
  • Opmaken van arbeidscontracten bij het aannemen van personeel en de registratie van de sociale zekerheid van de werknemers bij de provinciale vestiging van het Ministerie van Sociale Zaken (Tesorería Territorial de la Seguridad Social). Wanneer er sprake is van slechts één natuurlijk persoon die de bedrijfsactiviteiten onderneemt (zelfstandige), dient deze persoon zich in te schrijven in het Régimen Especial de Trabajadores Autónomos bij de Tesorería Territorial de la Seguridad Social. Zie volgende paragraaf voor meer informatie over personeel en sociale zaken.
  • Legaliseren van de Handelsboeken (Legalización de los Libros de Comercio) bij het Provinciale Handelsregister (Registro Mercantil Provincial).

Dienstenloket

Op 28 december 2009 is de dienstenrichtlijn ingevoerd in alle EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Deze richtlijn dient het opereren als dienstverlener binnen de interne markt te vergemakkelijken d.m.v. het verminderen van administratieve belemmeringen. Zo zijn bijvoorbeeld de aanvraagprocedures voor het verkrijgen van vergunningen vereenvoudigd.

Een belangrijk onderdeel van de dienstenrichtlijn is dat alle EU-lidstaten een online dienstenloket beschikbaar moeten stellen via welke ondernemers administratieve formaliteiten kunnen afhandelen. Indien u actief bent in de dienstensector en een bedrijf in Spanje wenst op te zetten, kunt u onderstaande website raadplegen (beschikbaar in het Engels): www.eugo.es

Tevens bestaat er het one-stop-loket in Spanje (ventanilla empresarial), dat informatie verstrekt over de afhandeling van bepaalde formaliteiten bij het starten van een bedrijf in Spanje: www.ventanillaempresarial.org

De website van de overheidsorganisatie ICEX-Invest in Spain biedt tevens een veelvoud aan (Engelstalige) informatie over het opzetten van een bedrijf (en welke documenten en stappen hiervoor noodzakelijk zijn), maar ook over het belastingsysteem, subsidiemogelijkheden, verschillende sectoren en autonome regio’s in Spanje: www.investinspain.org

Daarnaast biedt ICEX-Invest in Spain uitgebreide informatie over het opzetten van een bedrijf in Spanje in de “Guide to Business in Spain” (in het Engels beschikbaar): www.investinspain.org/guidetobusiness/en/1/art_1_0.html

Het Directoraat-Generaal van Industrie en mkb is een onderdeel van het ministerie van Economie, Industrie en Competitiviteit. Op haar website is (Engelstalige) informatie beschikbaar voor het opstarten van kleine en middelgrote ondernemingen (mkb): www.ipyme.org/en-US

Daarnaast verstrekt het ministerie informatie over het opzetten van een bedrijf via het informatieportaal CIRCE: portal.circe.es/en-US/Paginas/home.aspx

Tenslotte bestaan er Contactpunten voor ondernemers, de zgn. Punto de Atención al Emprendedor (PAE). Deze kantoren vereenvoudigen de opzet van nieuwe bedrijven, maar ook het proces van stopzetting van bedrijfsactiviteiten, d.m.v. informatiediensten, documentverwerking, advies, enz: www.paeelectronico.es

Raadpleeg hier meer interessante links van het Digitaal Handelskantoor.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.