Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Privacyverklaring

gdpr-privacy-verklaring

De Nederlandse ambassade in Madrid en het Netherlands Business Support Office (NBSO) in Barcelona gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan die herleidbaar is tot een persoon, zoals bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, worden alleen verwerkt om het gebruik van de website voor jou te optimaliseren en om je op de website aangeboden informatie en diensten te leveren. Wij zorgen voor een passende beveiliging van deze gegevens, en bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Handelsvragen

Als je via deze website een formulier invult voor het doen van een handelsaanvraag, worden deze gegevens geregistreerd in de klantenregistratie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit wordt gedaan in het kader van een zo compleet mogelijke en juiste dienstverlening. De door jouw verstrekte gegevens op het aanvraagformulier worden niet zonder toestemming gedeeld met derden.

Een uitgebreidere beschrijving van deze gegevensverwerking tref je aan op via de volgende link: Verwerking t.b.v. uitvoeren economische diplomatie en handelsbevordering

Registratie bedrijvenplaza

Wanneer je op onze website binnen het bedrijvenplaza jouw bedrijf wil toevoegen aan het online bedrijvenoverzicht, dien je daarvoor bedrijfsgegevens op te geven. De gegevens die je invoert, zullen na accordering door de ambassade en het NBSO, in het openbare overzicht(en) van bedrijven verschijnen en daarmee zichtbaar zijn voor alle bezoekers van de website. De gegevens worden door ons niet op een andere wijze met derden gedeeld.

Vacatures en advertenties

Wanneer jouw bedrijf geregistreerd staat op het bedrijvenplaza, heb je ook de mogelijkheid een vacature of advertentie te plaatsen. De informatie die je daarvoor verstrekt, wordt zichtbaar voor alle bezoekers van de website.

Jouw privacyrechten

De AVG geeft je verschillende rechten. Zo heb je bijvoorbeeld recht op inzage of rectificatie. Je kunt daarvoor een verzoek daarvoor indienen via het emailadres mad-ea@minbuza.nl.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.