Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Economie

aandelen-markt

Spanje is begin 2020 hard geraakt door het COVID-19 coronavirus. Door de hoge aantallen besmettingen en sterfgevallen zag de regering zich genoodzaakt de noodtoestand af te kondigen inclusief een weken durende lockdown. Vooral de voor Spanje belangrijke toeristische sector heeft enorm te lijden onder de maatregelen, en gevreesd wordt dat 2020 een verloren jaar zal zijn voor het (internationale) toerisme in Spanje. Het IMF verwacht in haar meest recente prognoses (april 2020) dat de SPA economie in 2020 met ruim 8 procent zal krimpen, de Spaanse Centrale Bank voorziet zelfs een mogelijke terugval van 13,6%.

Spanje is de 4e economie van de Eurozone met een bruto binnenlands product (bbp) van Euro 1.226 miljard (2019). Spanje heeft 47 miljoen inwoners, en in 2019 bezochten ongeveer 83 miljoen toeristen het land, waardoor toerisme een van de belangrijkste economische sectoren is. Er is een sterke financiële sector, met grootbanken als Santander en BBVA. De automobielsector heeft een groot aandeel in het bruto binnenlands product: Spanje is (na Duitsland) de 2e automobielproducent van de EU.

In 2011-2012 kwam Spanje in een diepe economische crisis terecht. De kredietcrisis, ontstaan in de VS na het failliet van Lehman Brothers, waaide over naar Europa en deed de Euro wankelen. Door het uiteenspatten van de vastgoedbubbel kwam Spanje in een diepe recessie terecht. Met steun uit Brussel werden de Spaanse banken gered, maar de overheidsschuld steeg van 60% van het bbp in 2010 tot de huidige 98%. Sinds 2014 zit de economie weer in de lift. Na meerdere jaren van jaarlijkse groei van 3%, is recentelijk de economische groei iets afgezwakt, maar lag met 2,2% in 2019 nog ruim boven het EU-gemiddelde. Door het Corona-virus zal de economie in 2020 sterk krimpen, waarbij progonoses uitgaan van een krimp van  8% en 13,6%.

De na de crisis doorgevoerde structurele hervormingen maken Spanje tot een voorbeeld in de eurozone. Het begrotingstekort daalde van 11,4% bbp in 2010 tot onder de 3% in 2019, waardoor Spanje uit de correctieve arm van het Stabiliteits- en Groeipact werd ontslagen. Door het wegvallen van de vraag op de interne Spaanse markt tijdens de crisis heeft het bedrijfsleven het afgelopen decennium een sterke internationaliseringslag gemaakt. Tegenwoordig draagt export 34% bij aan het Bruto Binnenlands Product (BBP). Door de coronacrisis  zal het begrotingstekort in 2020 sterk toenemen, net als de staatsschuld als percentage van het BBP.

De Spaanse export zat de afgelopen jaren in de lift, vooral door productiegoederen, gevolgd door de automobielsector met in 2019 een exportgroei van 60% t.o.v. 2015, de agrofood en de farmaceutische producten. Er waren in 2019 ruim 160.000 Spaanse bedrijven die exporteerden, bijna een derde meer dan 10 jaar geleden.

Werkloosheid

Het werkloosheidspercentage steeg tijdens de crisis tot ruim 26% in 2013. Sindsdien zijn er arbeidsmarkthervormingen doorgevoerd, die hebben bijgedragen aan een halvering van het aantal werklozen tot ongeveer 13,5% in 2019. Door de coronacrisis zal in 2020 naar verwachting de werkloosheid omhoog schieten naar 20% van de beroepsbevolking.  Jeugdwerkloosheid blijft een groot probleem, waarbij het percentage jongeren onder de 30 jaar zonder passende arbeid ongeveer het dubbele is van het gemiddelde werkloosheidspercentage. Arbeidsmobiliteit van werkzoekenden in Spanje is relatief gering en er bestaan veel tijdelijke arbeidscontracten (van 1 maand of korter).

Nederland-Spanje bilateraal

De economische bilaterale betrekkingen tussen Spanje en Nederland zijn hecht. Beide landen zijn belangrijke handelspartners voor elkaar. Nederland exporteerde in 2019 voor Euro 15 miljard naar Spanje, terwijl de import Euro 9 miljard bedroeg.

De belangrijkste producten die wij exporteren naar Spanje zijn: machines en vervoermaterieel (kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines, toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van geluid, elektrische apparaten), chemische producten (medicinale en farmaceutische producten, organische chemische producten en kunststoffen), diverse gefabriceerde goederen (instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening) en voeding en levende dieren (groenten en fruit, vlees en vleesproducten). De import in Nederland uit Spanje bestaat voornamelijk uit chemische producten, groenten & fruit, en machines en vervoermaterieel (auto’s, treinen voor de NS)

Nederland is bovendien een van de grootste investeerders in Spanje. Er is een groot aantal Nederlandse bedrijven in Spanje actief met eigen vestigingen of deelnemingen. Van de totale investeringen in Spanje was in 2019 8,4% procent  afkomstig uit Nederland. Nieuwe Nederlandse activiteiten zijn vooral te vinden in de sectoren dienstverlening, vernieuwende technologie (milieu, water en energie), ICT, de financiële sector en in toenemende mate ook in de welzijnssector en ouderenzorg door de toenemende vergrijzing in Spanje.

Spanje fungeert tevens als brug voor economische activiteiten vanuit Nederland naar Latijns-Amerika en Noord-Afrika.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.