Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Sociale zekerheidsstelsel

rekenmachine-financieel
Sociale zekerheidsstelsel in Spanje

Alle werknemers in Spanje vallen verplicht onder het nationale sociale zekerheidsstelsel, de Seguridad Social. De werkgever is verantwoordelijk voor de inschrijving van de werknemer bij de sociale zekerheid en moet maandelijks een vastgesteld bedrag inhouden op het loon. Op het moment dat je in aanmerking komt voor de Spaanse sociale zekerheid komt je Nederlandse ziektekostenverzekering – en een eventuele ziektekostenvergoeding – te vervallen. Vraag daarom vóór je komst naar Spanje aan je Nederlandse zorgverzekeraar het formulier E-104 (deel B) aan. Dit formulier toont aan dat je in Nederland sociaal verzekerd bent geweest en is nodig bij inschrijving bij de Seguridad Social in Spanje.

Iedereen die is aangesloten bij de Seguridad Social is automatisch gedekt door de nationale ziektekostenverzekering en kan een Tarjeta Sanitaria (poliskaart) krijgen. Voor een gedetailleerde opgave van de kosten die voor vergoeding in aanmerking komen onder de Spaanse Ziekenfondswet, kun je je rechtstreeks wenden tot de Seguridad Social via de website www.seg-social.es. Je kunt een aanvullende, particuliere verzekering afsluiten indien je behoefte hebt aan meer service. Bijvoorbeeld kortere wachttijden en de mogelijkheid om direct een afspraak te maken bij bepaalde specialisten.

Zoek je hulp bij het afsluiten van verzekeringen of andere administratieve zaken? Contacteer dan één van de bedrijfsadministratie-kantoren op ons Bedrijvenplaza

Voor formulieren, het maken van afspraken en het afhandelen van formaliteiten kun je terecht op de website van de Seguridad Social:
Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.