Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Invoerrechten en belastingen

containers-haven

Invoerrechten

Met het afschaffen van de binnengrenzen in de EU is er sprake van vrij goederenverkeer tussen alle EU-landen en hoeven er dus geen invoerrechten te worden betaald bij het invoeren van goederen in Spanje. Meer informatie over deze invoerrechten in Spanje is te vinden op deze webpagina van de Spaanse Belastingdienst.

Ceuta en Melilla behoren niet tot de douaneunie en hebben een andere status dan Spanje met betrekking tot invoerrechten.  Meer uitleg hierover is beschikbaar op de webpagina van de Europese Commissie en die van de Nederlandse belastingdienst.

Indirecte belastingen

BTW

In Spanje geldt het standaardtarief van 21% voor de meeste goederen en diensten.  Voor bepaalde goederen en diensten geldt het gereduceerde tarief van 10%. Daarnaast bestaat er nog het extra-gereduceerde tarief van 4% voor o.a. bepaalde basis voedingsmiddelen, boeken, kranten, en dergelijke.

Ceuta, Melilla en de Canarische Eilanden

Bij het in- of uitvoeren van producten in/uit Ceuta, Melilla of de Canarische Eilanden, moet er rekening  gehouden worden dat voor deze gebieden niet hetzelfde belastingsysteem geldt als voor de rest van Spanje. In Ceuta en Melilla wordt geen BTW ( “IVA” – Impuesto sobre el Valor Añadido) geheven zoals in de rest van Spanje, maar “IPSI” (Impuesto Sobre la Producción, los Servicios y la Importación).  Op de Canarische eilanden worden geen Impuestos Especiales geheven, maar geldt een aparte speciale indirecte belasting (“AIEM – Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias”). De AIEM kent drie verschillende tarieven: 5%, 15% en 25%.

Online ondernemingen

Als je vanuit je Nederlandse onderneming online wilt verkopen in Spanje, heb je te maken met de Europese BTW-regels. Welke regels op jouw activiteiten van toepassing zijn is afhankelijk van twee factoren: lever je aan een particulier of aan een bedrijf, en lever je goederen of diensten?

Levering aan particulieren

Lever je goederen of diensten aan klanten die geen aangifte doen, bijvoorbeeld particulieren? Breng dan de Nederlandse BTW in rekening. Je mag je buitenlandse klant de Nederlandse BTW in rekening brengen, totdat je omzet in het betreffende land het geldende drempelbedrag bereikt. Het drempelbedrag is de maximale omzethoogte waarover je Nederlandse btw in rekening kan brengen. Voor meer informatie over de regeling voor afstandsverkopen, klik hier.

Wanneer je verkoop binnen een jaar het drempelbedrag overschrijdt, moet je vanaf dat moment het Spaanse BTW-tarief aanhouden. Het drempelbedrag voor Spanje is 35.000 euro. Je kunt er ook voor kiezen altijd buitenlandse BTW te rekenen. Voor meer informatie over drempelbedragen kun je via deze link terecht bij de Belastingdienst.

Verkoop je goederen aan een klant in Spanje die wel BTW-aangifte doet, zoals een ondernemer of bedrijf? Dan kun je het 0%-tarief toepassen. Wel moet je eerst verifiëren of je klant over een BTW identificatie nummer (NIF-IVA) beschikt. De klant berekent de BTW volgens het tarief dat in Spanje geldt en betaalt deze in Spanje. Voor jou als leverancier is dit een intracommunautaire levering. Klik hier voor meer informatie.

Diensten

Voor diensten geldt vaak dat de dienst is belast in het land van de afnemer, waarbij die afnemer zelf de btw berekent en betaalt in zijn eigen land. We noemen dit intracommunautaire diensten. Met ‘ondernemer’ bedoelen we hier ook een organisatie die geen ondernemer is, maar wel een btw-identificatienummer heeft. Voor meer informatie kun je hier terecht.

Voor digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) gelden andere regels. Digitale diensten zijn belast in het land waar je klant woont of is gevestigd. Het maakt niet uit of je klant een particulier of ondernemer is. Voor meer informatie hierover, klik hier.

Andere indirecte belastingen

In Spanje wordt o.a. over alcoholische dranken, tabak en koolwaterstoffen een speciale belasting (“Impuestos Especiales”) geheven. Op deze webpagina van de belastingdienst is een overzicht te vinden van alle belastingen die onder de groep “Impuestos especiales” vallen. Van al deze speciale belastingen worden in Ceuta en Melilla alleen de volgende twee geheven: (1) Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte en (2) Impuesto Especial  sobre la Electricidad. Naast deze twee belastingen, bestaan in Ceuta en Melilla aanvullende heffingen op tabakswaar en brandstoffen  (“Gravámenes Complementarios sobre las Labores del Tabaco y sobre Carburantes y Combustibles Petrolíferos”).

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.