Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Spanjeplein.nl

Accountants, Achitectenbureaus, Advocaten en notarissen, Bedrijfsadministratie- kantoren, Dienstensector, Financiële dienstverlening en verzekeringen, Vertaalbureaus
Spanjeplein.nl: Marktplaats voor ondernemers en particulieren die wat met Spanje hebben.

Spanjeplein is een uniek digitaal platform (www.spanjeplein.nl) om professionele Nederlandse dienstverleners die in Spanje gevestigd zijn, of diensten verlenen in Spanje, samen te brengen met ondernemers en particulieren die ook wat met Spanje hebben en daar werk van willen maken. Via Spanjeplein.nl vindt je ervaren adviseurs die je helpen de meeste barrieres veilig te overbruggen.

Spanjeplein.nl brengt vraag en aanbod samen op het gebied van notariële dienstverlening, juridische dienstverlening, boekhouding, belastingzaken, verzekeringen, erfrecht, financieringsadvies, bedrijfsadvies, aankoopbegeleiding, interieuradvies, hypotheekadvies en bouwbegeleiding. Kortom een volledig pakket aan diensten voor het soepel opstarten of laten verlopen van een onderneming of een leven onder de Spaanse zon. En dit alles in je eigen taal, online en met het Nederlandse kwaliteitslabel!

Spanjeplein.nl waakt over de kwaliteit van de dienstverlening door alle aangesloten professionals zorgvuldig te toetsen aan hoge kwaliteitsnormen. Daarnaast bevordert Spanjeplein.nl ook de onderlinge samenwerking tussen de professionals.

 

Spanje

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
Spanjeplein.nl delen!
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.