Pagina laden
Selecteer je taal
nl es
nieuw_coronavirus_in_china

Coronamaatregelen in Spanje

Hiernaast tref je een overzicht aan van veelgestelde vragen m.b.t. de maatregelen die Spanje heeft genomen naar aanleiding van de Coronacrisis.

De Spaanse regering heeft op 18 maart een heel pakket met economische noodmatregelen doorgevoerd. Het gaat om het volgende Decreet in de Spaanse Staatscourant. In het persbericht van het ministerie van Economische Zaken en Digitale Transformatie kun je een samenvatting van de maatregelen per thema bekijken.

Op 1 april is een tweede pakket met maatregelen gelanceerd. Zie hier het Decreet in de Spaanse Staatscourant. Ook kun je dit persbericht van de Spaanse overheid raadplegen met een samenvatting van de belangrijkste maatregelen. Daarnaast stelt de Spaanse Kamer van Koophandel ook een overzicht beschikbaar, evenals specifieke informatie over de regelingen op het gebied van sociale zekerheid.

Daarnaast zijn er op 21 april nog een ruim dertigtal additionele maatregelen genomen ter ondersteuning van de economie en de werkgelegenheid. Zie hier het betreffende Decreet en daarnaast het persbericht van de centrale regering met een beknopter overzicht.

Vertraging bij verwerking aanvragen n.a.v. steunmaatregelen

Het is bekend dat de Spaanse instanties te maken hebben met zeer hoge aantallen aanvragen van werknemers en bedrijven die gebruik willen maken van de steunmaatregelen, en overbelast zijn geraakt. Er zijn daarom vertragingen bij de verwerking van de hoge volumes, m.n. bij de ERTE (tijdelijke ontslagregeling en werktijdverkorting), die in behandeling worden genomen door de autonome regio’s. Volgens de laatste berichtgeving (11 mei) van het Spaanse ministerie van Werkgelegenheid zullen alle nog niet verwerkte ERTE-aanvragen tegen het einde van de week van 11 mei zijn afgerond. Als een uitkering niet wordt toegekend, kan dat te maken hebben met gebreken in de aangeleverde documenten.

De volgende documenten van het Ministerie voor Integratie, Sociale Zekerheid en Migratie bieden specifiek informatie voor ZZP’ers (autónomos):

  • Vragen en antwoorden over de speciale lening voor ZZP’ers.
  • Aanvraag van de speciale lening voor ZZP’ers die getroffen zijn door COVID-19.

Officiële kredietlijnen, Líneas ICO, van het Ministerie van Economische Zaken en Digitale Transformatie:
Vragen over kredietlijnen

Daarnaast geeft de Spaanse bankensector een overzicht van alle maatregelen die zij heeft genomen n.a.v. de Coronacrisis. In het bijzonder is voor zzp’ers en mkb-bedrijven informatie beschikbaar m.b.t. het aanvragen van krediet met een garantstelling van ICO. Zie hier de gids met veelgestelde vragen.

Het Ministerie van Verkeer, Mobiliteit en Stedelijke Agenda heeft een overzicht online gezet (in het Spaans) met de belangrijkste maatregelen op het gebied van transport (weg, spoor, water, lucht).

Ministerio de Transporte, Mobilidad y Agenda Urbana

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.