Pagina laden
Selecteer je taal
nl es
26
mei

15% EU Next Generation fondsen voor Transportsector Spanje

De grote transitie in de sector moet leiden tot verduurzaming, modernisering en digitalisering van de Spaanse transportsector. Ook zet de Spaanse regering in op meer (zowel publieke als private) oplaadpunten en subsidies voor het aanschaffen van personenauto's, bestelwagens en motoren.

Spaanse regering stelt 13,2 mrd euro beschikbaar voor transport en mobiliteit

De transportsector behelst 4,53% van het Spaanse BBP en is verantwoordelijk voor meer dan 800.000 banen. Een groot deel van de EU Next Generation Fondsen zullen worden besteed aan deze sector. Met de “Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030” (ookwel es.movilidad genoemd) zullen grote investeringen worden gedaan in de transport en aanverwante sectoren.

De Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 stelt 13,2 mrd euro ter beschikking. Dit is ongeveer 15% van de EU fondsen die Spanje ontvangt. Het geld zal de komende jaren besteed worden aan o.a. het elektrificeren van publieke wegen en het verbeteren van de oplaadinfrastructuur in Spanje.

“Alle maatregelen zullen samenhangen met de transitie naar een elektrisch wagenpark”, aldus Premier Sanchez, een transitie die “fundamenteel” is voor Spanje.

Stedelijke, druk bevolkte gebieden

6,5 mrd euro zal ten goede komen aan duurzame mobiliteit in stedelijke gebieden (zonas urbanas y metropolitanas). Er zullen meerdere low emision zones worden geïmplementeerd in gebieden met meer dan 50.000 inwoners. Hiermee acht de Spaanse regering bij te dragen aan de decarbonisatie van stedelijke gebieden. Vanwege de hoge bevolkingsdichtheid in grote Spaanse steden, is het voor de Spaanse regering prioriteit de luchtkwaliteit en de kwaliteit van leven in Spaanse steden te verbeteren.

Daarnaast zal in de steden extra aandacht komen voor het openbaar vervoer. Het doel van de Spaanse regering is te zorgen dat het OV een goed alternatief wordt voor het privé gebruik van de auto. Door (lokale/regionale) overheden te steunen bij voor het doen van noodzakelijke investeringen, hoopt Premier Sanchez een duurzaam en digitaal openbaar vervoer te verwezenlijken in de richting  van een wagenpark met minder tot geen uitstoot. Ook wil de regering lokale overheden handvaten bieden voor digitalisering van verkeers- en mobiliteitsmanagement.

Voor streek- en multimodaal vervoer, in het bijzonder het spoorwegenetwerk, zal bovendien meer dan 6,7 miljoen euro ter beschikking worden gesteld. Het geld zal o.a. worden besteed aan het moderniseren, digitaliseren en verbeteren van de veiligheid en duurzaamheid. Deze maatregelen zullen een bijdrage leveren aan de maatschappij als geheel, de economie en het milieu, aldus de regering.

Ook wil de Spaanse overheid zorgen voor de doorontwikkeling van de verbinding met andere Europese steden door te investeren in een Europees vervoersnetwerk, o.a. via het stimuleren van nieuwe technologieën in de sector, zowel op lange als op middellange trajecten.

“De beginselen van de Estrategia son la Seguridad, la Sostenibilidad y la Conectividad, concentreert zich op 9 speerpunten, met meer dan 40 actielijnen en meer dan 150 concrete maatregelen.”

Duurzame mobiliteit

De Automobiel sector is een belangrijke sector in Spanje, en eentje die het zwaar te verduren heeft in de coronacrisis. Met de aangekondigde maatregelen, tracht Minister Maroto van Industrie, Comercie en Toerisme de gehele sector te verstevigen door bij te dragen aan de “grote transitie”, de decarbonisatie van de Spaanse economie te ondersteunen, een impuls te geven aan de connectiviteit en de ontwikkeling van een alternatief wagenpark en de oplaadinfrastructuur in Spanje te verbeteren.

Onderdeel van de strategie is plan ook Moves III. Dit project stelt tenminste 400 miljoen euro (en mogelijk tot meer dan 800 miljoen euro) ter beschikking voor het kopen van personenauto’s (7000 euro) en bestelwagens (9000 euro).

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
15% EU Next Generation Fondsen voor Transportsector Spanje delen!
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.