Pagina laden
Selecteer je taal
nl es
11
nov

Duurzame energie: ontwikkelingen en kansen

De Spaanse regering heeft een geïntegreerd milieu- en klimaatplan (PNIEC) opgesteld voor 2021-2030. Het plan zal gedurende de looptijd naar schatting ca. 236 miljard euro mobiliseren, met het doel het gebruik van schone energiebronnen te stimuleren en tot een koolstofarme energiemix te komen.

De plannen zijn gemaakt in het kader van het Akkoord van Parijs tegen een verdere opwarming van de aarde. Drie factoren schetsen de huidige staat van de Spaanse energiemix:

–       De sluiting van de laatste kolenmijnen

–       De opkomst van hernieuwbare energiebronnen, die momenteel al 40% van de vraag naar elektriciteit in Spanje kunnen ondervangen.

–       De kracht van de kernenergiesector, die 23% van de vraag naar elektriciteit dekt en momenteel de voornaamste bron voor elektriciteitsopwekking is.

De demissionaire regering onder leiding van Pedro Sanchéz heeft verschillende maatregelen voorbereid om de energietransitie te stimuleren, namelijk een wet voor klimaatverandering en energietransitie, een strategie voor de circulaire economie, een plan voor duurzame mobiliteit en een plan voor de verbetering van de efficiëntie en duurzaamheid van de logistieke keten.

Hoewel Spanje binnen Europa de meeste zonnestraling ontvangt, is het aandeel van zonne-energie in de elektriciteitsmix van Spanje slechts 5,4% van het totaal. Echter, naar verwachting zal dit de komende jaren verder toenemen. In 2018 werd er 5.200 GWh aan thermische zonne-energie opgewekt, een groei van 11% ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast werd er 8.350 GWh aan fotovoltaïsche zonne-energie opgewekt, een groei van 9% ten opzichte van 2017. In het PNIEC heeft de Spaanse regering het doel gesteld om voor 2030 een capaciteit van 37 GW te realiseren voor fotovoltaïsche zonne-energie.

De zonne-energie sector heeft verschillende veranderingen doorgemaakt. Op 5 oktober 2018 is de controversiële ‘belasting op de zon’, die in 2015 werd ingevoerd, afgeschaft. Daarnaast wordt het recht op het zelf opwekken en gebruiken van energie nu erkend, ook tezamen met andere consumenten, wat het mogelijk maakt te profiteren van schaalvoordelen. Verder is de prijs van zonnepanelen in de afgelopen 10 jaar gedaald met meer dan 80%. Al deze factoren zorgen ervoor dat de installatie van zonnepanelen aantrekkelijk is geworden en er kansen voor toeleveranciers ontstaan.

 

Indien je vragen hebt of meer informatie wenst over de duurzame energiesector in Spanje, neem dan contact met ons op via

 uitgelichte afbeelding
Hoofdletters, kleine letters en cijfers
Duurzame energie: ontwikkelingen en kansen delen!
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.