Pagina laden
Selecteer je taal
nl es
17
mei

Investeringen in Spaanse energietransitie

Spanje wil in 2050 CO2-neutraal zijn. In het kader van de Europese fondsen die beschikbaar komen voor het economisch herstel van Spanje, heeft de overheid een aantal calls for interest gelanceerd die gerelateerd zijn aan de energietransitie en voor de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen moeten zorgen.

Spaanse bedrijven en organisaties hebben naar aanleiding van de calls for interest van de Spaanse overheid maar liefst 4.000 projectplannen ingediend om de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon, wind en waterstof te kunnen maken. Nederlandse bedrijven kunnen meeprofiteren van deze projecten en investeringen.

Duurzame energieopwekking- en gebruik

Volgens de doelstellingen in het Spaanse Nationale Energie- en Klimaatplan (PNIEC) 2021-2030 moeten duurzame energiebronnen een aandeel van 74% binnen de elektriciteitssector krijgen, op weg naar een 100% duurzame elektriciteitssector in 2050. In 2030 dient 42% van de totale energieconsumptie duurzaam te zijn. Voor de uitbreiding van duurzame energiebronnen is verdergaande innovatie nodig en integratie van duurzame bronnen in verschillende sectoren. Het Spaanse herstelplan zet in op:

 • Nieuwe technologieën en technieken die de ecologische en territoriale integratie van hernieuwbare energiebronnen optimaliseren.
 • Decarbonisatie van de industrie en integratie van thermische energie in industriële en productieprocessen, en in de dienstensector.
 • Bevorderen van zelfconsumptie van elektriciteit uit duurzame bronnen door zowel individuele eindgebruikers, als door gebouwen. Daarnaast ook in de industrie, dienstensector en landbouw.
 • Ontwikkeling van mariene energie, inclusief de waardeketen.
 • Ontwikkeling van duurzame bio-energie en de waardeketen.
 • Ontwikkeling van innovaties op het gebied van duurzame energie.
 • Nieuwe innovatieve bedrijfsmodellen die helpen bij het inzetten en integreren van duurzame energiebronnen in de elektriciteitssector en sectoren die tot eindgebruikers horen.
 • Projecten die bijdragen aan meer energiebewustzijn of opleidingen bieden, zoals onderwijscentra of stedelijke/landelijke laboratoria op  energiegebied.

Ook heeft Spanje veel aandacht voor de ontwikkeling en toepassing van waterstof. Daarnaast is er aparte aandacht voor duurzame energieprojecten op de Spaanse eilanden vanwege eiland-specifieke karakteristieken.

Intelligente netwerken, betere energieopslag en flexibele energievoorziening

Om grote hoeveelheden niet-managebare en gedistribueerde duurzame energie te integreren is een transformatie van het energiesysteem nodig. Het gecentraliseerde en unidirectionele energienetwerk moet worden omgezet naar gedecentraliseerde, multidirectionele, intelligente en flexibele netwerken. Dit kan alleen door het aanpassen van de infrastructuur, het verder ontwikkelen van energieopslag en het bieden van flexibele energieoplossingen. Digitale tools waarmee de energienetwerken- en opslag, evenals de vraag naar energie, kunnen worden beheerd, krijgen daarbij een belangrijke rol. Spanje richt zich op:

 • Uitbreiding van energieopslag, zowel ‘achter de meter’ gekoppeld aan verbruiks- of opwekinstallaties, als direct aangesloten op het net, zij het stand-alone zij het in hybride vorm met bestaande duurzame opwekinstallaties.
 • Investeringen in intelligente netwerken door digitalisering van energienetwerken en verbetering van elektrische infrastructuur om energie uit duurzame bronnen te kunnen integreren.
 • Stimuleren van nieuwe business modellen die flexibiliteit aan het energiesysteem bieden, zoals door de implementatie van aggregators (in het bijzonder onafhankelijke aggregators) of door oplossingen rond energievraagbeheer bij verschillende typen consumenten.
 • Bevorderen van de capaciteiten op industrieel en technologisch gebied in de energieopslagwaardeketen, inclusief het hergebruik van apparatuur, het beheer van de vraag naar energie of van flexibiliteit in de elektriciteitssector.
 • Overheidsinvesteringen in startups of nieuwe initiatieven die gericht zijn op innovatie en nieuwe business modellen op energiegebied.

Energie-renovatieplan voor gebouwen

Gebouwen in Spanje verbruiken 30% van alle energie en zijn verantwoordelijk voor ca. 40% van de CO2-uitstoot. Slechts 0,2% van alle gebouwen wordt jaarlijks gerenoveerd. Met andere woorden, er is op nationaal niveau een groot potentieel voor renovaties met het oog op het behalen van energievoordelen. Eén van de doelstellingen in het PNIEC is dat er in 2030 in totaal 1.200.000 woningen zijn gerenoveerd. Binnen het Spaanse herstelplan wordt in de komende drie jaar ruim 6,8 miljard euro uitgetrokken voor de renovatie van woningen en stadsvernieuwing. Van dit bedrag zal 70% worden besteed aan de renovatie van een half miljoen huizen en 30% aan de renovatie van openbare gebouwen.

Meer weten? Vraag het ons.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
Investeringen in Spaanse energietransitie delen!
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.