Pagina laden
Selecteer je taal
nl es
09
jun

Next Generation: een kans voor boeren in Spanje

Spanje heeft de komende jaren toegang tot Europese hulpfondsen voor het herstel van de economie na de COVID-19 crisis. Het belangrijkste bedrag komt uit het Next Generation (NGEU) fonds, bijna €140 mld. Wat het NGEU betreft, zal Spanje een van de grootste ontvangers zijn.

Herstelplannen Spaans ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel

NGEU investering landbouw

Investeringen landbouw- en voedingsmiddelensector binnen Agro-food Plan (bron: MAPA)

Voor de periode 2021-2023 ontvangt het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedsel € 1.05 mld voor de primaire sector. De Spaanse minister Luis Planas heeft hiervoor  twee plannen gepresenteerd :

(1) het Agro-food plan (€ 956 mln.)

(2) het Visserijplan (€ 95 mln.)

Beide plannen zijn gericht op de groene en digitale transformatie van de sector en omvatten investeringen en hervormingen.

De belangrijkste investering van het Agro-food plan (€ 563 mln.) is bestemd voor het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid van irrigatie, met als einddoel het moderniseren van 100.000 ha. geïrrigeerd land.

De op één na grootste investering (€ 307 mln.) is uitgetrokken voor precisielandbouw, energie-efficiëntie, circulaire economie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Wat de visserijsector betreft, zal bijna de helft van de € 95 mln. gaan naar de strijd tegen de Illegale, Ongemelde en Ongereglementeerde (IOO) visserij.

Minister Planas wees er ook op dat het bedrag dat beschikbaar is via het Europees herstelfonds een aanvulling zal vormen op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): Spaanse boeren zullen tussen 2021 en 2027 € 47.7 mld. uit het GLB ontvangen.

Bron: MAPA/Agroberichtenbuitenland

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
Next Generation: een kans voor boeren in Spanje delen!
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.