Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Baskenland

Algemeen

Baskenland (Spaans: País Vasco; Baskisch: Euskadi) is één van de 17 autonome regio’s van Spanje. Het is gelegen in het noordwesten van Spanje, aan de Golf van Biskaje en de grens met Frankrijk. De regio bestaat uit drie provincies: Álava, Vizcaya en Guipúzcoa. Baskenland heeft geen officiële hoofdstad, maar de stad Vitoria wordt wel als hoofdstad beschouwd, omdat daar onder andere het regionale parlement is gevestigd. De grootste stad van de regio is Bilbao.

De regio is wellicht het meest bekend door de strijd voor onafhankelijkheid door verschillende partijen. Door invoering van de grondwet d.d. 1978 kreeg Baskenland een eigen regering, parlement en een autonomiestatuur.

Economie

Baskenland is een van de eerste gebieden in Spanje die geïndustrialiseerd raakte. Sinds die industrialisatie heeft Baskenland een economische groei die doorgaans sterker is dan in de rest van Spanje. De werkloosheid in Baskenland ligt ver onder het gemiddelde van Spanje. Het BBP per hoofd van de bevolking ligt ver boven het Spaans gemiddelde. Daarnaast had Baskenland in 2014 het grootste handelsoverschot van alle Spaanse autonome regio’s.

De voornaamste industriële activiteiten in Baskenland zijn scheepsbouw, luchtvaart, industriële vormgeving, papierindustrie, machinebouw en techniek. Bovendien hebben de metaalindustrie, de havenindustrie (met de belangrijke havenstad Bilbao), de chemie-industrie en de petrochemie een aanzienlijke omvang. Vervolgens bevindt zich ook een groot deel van de Spaanse automobielindustrie voor het grootste gedeelte in Baskenland. De energiesector is met de 2e hoofdzetel van het bedrijf Iberdrola sterk vertegenwoordigd in Baskenland.

De haven van Bilbao heeft een gunstige ligging ten opzichte van bijvoorbeeld Europa’s grootste havenstad Rotterdam. Mede daardoor vindt maar liefst een kwart van alle overslag van Nederlandse goederen in Spanje plaats via de haven van Bilbao. Vandaar dat er voor de havenindustrie een kans ligt voor verdere intensivering van de relatie tussen Bilbao en Rotterdam.

Samenwerking Nederland – Baskenland

Brainport Eindhoven heeft, in samenwerking met de Baskische regering en verschillende andere partijen, een project opgezet ter bevordering van de werkgelegenheid in de regio Eindhoven. Zodoende worden beurzen beschikbaar gesteld aan Baskische jongeren voor studieprojecten in Nederland. Het doel is om talentvolle technisch geschoolde studenten de kans te geven praktijkervaring op te laten doen met kans op een baan na afloop. Ook door de Baskische federatie van coöperaties Konfekoop, de Baskische werkgeversorganisatie Confebask en de metaalwerkgeversorganisatie FVEM is belangstelling getoond voor verdere samenwerking op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen Baskenland en Nederland.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.