Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Baskenland

Algemeen

Baskenland (Spaans: País Vasco; Baskisch: Euskadi) is één van de 17 autonome regio’s van Spanje. Baskenland is met een oppervlakte van 7.234 km2 een kleine regio in vergelijking met de rest van de autonome gemeenschappen. Het is gelegen in het noordwesten van Spanje, aan de Golf van Biskaje en de grens met Frankrijk. De regio bestaat uit drie provincies: Álava, Vizcaya en Guipúzcoa. Baskenland heeft geen officiële hoofdstad, maar de stad Vitoria wordt wel als hoofdstad beschouwd, omdat daar onder andere het regionale parlement is gevestigd. De grootste stad van de regio is Bilbao.

De regio is wellicht het meest bekend door de strijd voor onafhankelijkheid door verschillende partijen. Door invoering van de grondwet d.d. 1978 kreeg Baskenland een eigen regering, parlement en een autonomiestatuur.

Economie

Het heeft een bevolking van 2.181.279 inwoners en is daarmee de 8e meest bevolkte regio van Spanje. Het heeft een bevolkingsdichtheid van 302 inwoners per vierkante kilometer, wat veel hoger is dan de bevolkingsdichtheid van Spanje en de rest van de Autonome Gemeenschappen.

Baskenland is een van de eerste gebieden in Spanje die geïndustrialiseerd raakte. Sinds die industrialisatie heeft Baskenland een economische groei die doorgaans sterker is dan in de rest van Spanje. Baskenland heeft een werkloosheidspercentage van 8,3%. Dat is, een lager percentage dan het nationale percentage, waardoor het een van de autonome gemeenschappen is met het laagste werkloosheidspercentage.

Het BBP bedraagt 71.706 miljoen euro en is daarmee de vijfde economie van Spanje. Het BBP per hoofd van de bevolking, een goede indicator van de levenskwaliteit, bedroeg in Baskenland in 2021 32 925 euro, tegenover 25 500 euro in Spanje. Dit cijfer betekent dat inwoners behoren tot de beste levensstandaard van Spanje, aangezien ze de 2e plaats innemen op de ranglijst van het BBP per hoofd van de bevolking van de autonome gemeenschappen.

In 2021 bedroeg de overheidsschuld 11 172 miljoen euro, 15,6% van het bbp, en de schuld per inwoner 5 132 euro. Als we de Autonome Gemeenschappen rangschikken van laagste naar hoogste schuld, zien we dat Baskenland op de 2e plaats staat in de tabel van Autonome Gemeenschappen en op de 8e plaats wat betreft de schuld per inwoner.

De voornaamste industriële activiteiten in Baskenland zijn scheepsbouw, luchtvaart, industriële vormgeving, papierindustrie, machinebouw en techniek. Bovendien hebben de metaalindustrie, de havenindustrie (met de belangrijke havenstad Bilbao), de chemie-industrie en de petrochemie een aanzienlijke omvang. Vervolgens bevindt zich ook een groot deel van de Spaanse automobielindustrie voor het grootste gedeelte in Baskenland. De energiesector is met de 2hoofdzetel van het bedrijf Iberdrola sterk vertegenwoordigd in Baskenland.

De haven van Bilbao heeft een gunstige ligging ten opzichte van bijvoorbeeld Europa’s grootste havenstad Rotterdam. Mede daardoor vindt maar liefst een kwart van alle overslag van Nederlandse goederen in Spanje plaats via de haven van Bilbao. Vandaar dat er voor de havenindustrie een kans ligt voor verdere intensivering van de relatie tussen Bilbao en Rotterdam.

Samenwerking Nederland – Baskenland

Brainport Eindhoven heeft, in samenwerking met de Baskische regering en verschillende andere partijen, een project opgezet ter bevordering van de werkgelegenheid in de regio Eindhoven. Zodoende worden beurzen beschikbaar gesteld aan Baskische jongeren voor studieprojecten in Nederland. Het doel is om talentvolle technisch geschoolde studenten de kans te geven praktijkervaring op te laten doen met kans op een baan na afloop. Ook door de Baskische federatie van coöperaties Konfekoop, de Baskische werkgeversorganisatie Confebask en de metaalwerkgeversorganisatie FVEM is belangstelling getoond voor verdere samenwerking op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen Baskenland en Nederland.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.