Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Agrifood

agrifood-2

Algemeen

Spanje is een belangrijke speler op het gebied van landbouw en visserij, zowel in de nationale economie, als in de EU. De Spaanse voedingsmiddelenindustrie vertegenwoordigt met een omzet van bijna € 100 mld de belangrijkste industriële sector van het land. Zij biedt werk aan 2,3 miljoen personen (10,3% van de werkgelegenheid) en levert met 8,9% een belangrijke bijdrage aan het BNP. Naast de voedingsmiddelenindustrie is toerisme de belangrijkste economische sector; jaarlijks wordt het land bezocht door circa 65 mln toeristen, die aangeven behalve voor cultuur en strand veelal voor de wereldwijd befaamde Spaanse gastronomie te komen. Tevens behoort Spanje tot de lidstaten met het grootste aantal producten met beschermde oorsprongs- en geografische benamingen.

Agrarische sectoren

De belangrijkste primaire sector is de tuinbouw die, exclusief sierteelt en wijndruiven, een 40% van de plantaardige productie voor haar rekening neemt, goed voor een kwart van de landbouwproductie.

Van de jaarlijks geproduceerde 19 mln ton, ter waarde van € 14,5 mld, wordt bijna twee derde in het buitenland afgezet. Hiermee is Spanje de grootste exporteur van groenten en fruit van de EU en behoort het tot de drie grootste exporteurs ter wereld.

Binnen de veehouderij is de varkenssector de belangrijkste branche. Deze neemt een derde van de eindproductie in de veehouderij voor zijn rekening en heeft een aandeel van 12,4% in de agrarische eindproductie. Binnen de EU is Spanje de tweede producent van varkensvlees en wereldwijd de vierde. Met een zelfvoorzieningsgraad van circa 150% is Spanje sterk aangewezen op de export. Varkensvlees, waaronder jamón Iberico, heeft het grootste aandeel in de export van voedingsmiddelen.

Wat de melkveehouderij betreft is Spanje ernstig deficitair. Het voorziet slechts in de helft van de behoeften. Kleinschaligheid en versnippering staan verbetering van de Spaanse concurrentiepositie echter in de weg. Daarnaast zal Spanje zich toe moeten leggen op het produceren van producten met toegevoegde waarde.

Voor veel producten staat Spanje hoog in de ranking. Zo is het enerzijds met 1.845.039 geregistreerde hectaren, een oppervlak dat overigens nog steeds toeneemt, het land met het grootste areaal biologische landbouw van de EU en daarnaast tevens de grootste producent van genetisch gemodificeerde gewassen binnen de EU, met een door het Ministerie van Landbouw geraamd areaal van 131.538 ha mais MON 810.

Voor wijn en olijfolie is Spanje wereldwijd de grootste producent en exporteur, evenals voor sinaasappels.

 

Kansen

Spanje heeft te kampen met twee grote problemen: een substantieel watertekort en een leegloop van het landelijk gebied. Het landbouwteam volgt de ontwikkelingen in de Spaanse agrarische sectoren om kansen te detecteren waar de Nederlandse agribusiness haar innovatieve expertise en oplossingen kan bieden.

Meer informatie

Het landbouwteam is er voor bedrijven in alle schakels van de (agro)keten: uitgangsmateriaal, agroproducten, techniek, dienstverlening, handel en afzet. Meer relevante informatie over de agrifood sector kunt u raadplegen op de agroberichtenbuitenland website binnen het wereldwijde landbouwradennetwerk.

Raadpleeg hier het overzicht met relevante evenementen in Spanje.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.