Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Verduurzaming gebouwen en woningen

Energie-renovatieplannen voor gebouwen

Gebouwen in Spanje verbruiken 30% van alle energie en zijn verantwoordelijk voor ca. 40% van de CO2-uitstoot. Slechts 0,2% van alle gebouwen wordt jaarlijks gerenoveerd. Met andere woorden, er is op nationaal niveau een groot potentieel voor renovaties met het oog op het behalen van energievoordelen. Eén van de doelstellingen in het Spaanse energie- en klimaatplan (PNIEC) 2021-2030  is dat er in 2030 in totaal 1.200.000 woningen zijn gerenoveerd. Binnen het Spaanse herstelplan wordt in de komende drie jaar ruim 6,8 miljard euro uitgetrokken voor de renovatie van woningen en stadsvernieuwing. Van dit bedrag zal 70% worden besteed aan de renovatie van een half miljoen huizen en 30% aan de renovatie van openbare gebouwen.

Uitdagingen Spanje

Bijna 10% van de fondsen van het Spaanse herstelplan (6,8 miljard) is gerelateerd aan woningbouw- of renovatie. Het gaat hierbij o.a. om sociale huurwoningenbouw (1 miljard euro), renovatieprogramma’s voor het economisch en sociaal herstel van en in woonomgevingen (3,4 miljard euro), plannen om de ontvolking van het platteland te bestrijden (1 miljard euro) en de renovatie van publieke gebouwen (1 miljard euro). Verder is er een specifiek programma voor de energierenovatie van gebouwen, het Programa de rehabilitación energética de edificios (PREE), waar 300 miljoen euro voor wordt uitgetrokken en dat gericht is op energiebesparing- en efficiëntie oplossingen en de toepassing van hernieuwbare energiebronnen.

De plannen en maatregelen worden niet alleen gefinancierd vanuit het RRF, er wordt ook gerekend op 40% aan investeringen uit de private sector waardoor de totale voorziene investeringen oplopen tot ruim 11 miljard euro. Het gaat hierbij om de periode t/m 2023.

Investeringen

Van alle gebouwen in Spanje is 45% vóór 1980 gebouwd. Van alle woningen is dat zelfs 50%, neerkomend op bijna 10 miljoen woningen. Naar schatting is 1 miljoen woningen in slechte of vervallen staat. Als wordt gekeken naar de Spaanse energiecertificering, valt 81% van de gebouwen in de categorieën E, F of G, ofwel met een hoge uitstoot en een lage energie-efficiëntie. Daarnaast, heeft 75% van de woningen geen goede toegankelijkheid en beschikt 40% van de woningen met 4 of meer etages niet over een lift.

Tussen 2017-2019 zijn renovatieactiviteiten al behoorlijk toegenomen, hoewel dit nog in schril contrast staat met de groei van deze sector in omringende landen. Daarnaast gaan de ontwikkelingen niet snel genoeg om de doelstellingen van het Spaanse energie- en klimaatplan te kunnen behalen. Spanje wil deze sector via verschillende stimuleringsregelingen versterken en de bedrijvigheid vergroten, en daarvoor een adequaat fiscaal kader scheppen. Ook wil Spanje ervoor zorgen dat er een vernieuwde aanpak van opleiding en training voor de renovatiesector komt met het oog op het behouden van een stabiel aanbod van gespecialiseerde arbeid. Spanje wil af van het cyclische karakter waar deze sector de laatste decennia mee werd gekenmerkt, vermijden.

Spanje heeft van alle OESO-landen het laagste aantal sociale huurwoningen. Er zal daarom ca. 1 miljard euro worden vrijgemaakt voor de bouw van ca. 20.000 energie-efficiënte sociale woningen.

Vragen of specifieke informatie nodig?

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.