Pagina laden
Selecteer je taal
nl es

Fotovoltaïsche zonne-energie

zonne-energie

Spaanse fotovoltaïsche zonne-energiemarkt leider in Europa

In 2021 was Spanje het Europese land dat de op één na grootste hoeveelheid elektriciteit produceerde met behulp van wind- en zonne-energie (inclusief fotovoltaïsche en thermische energie), na Duitsland en vóór Frankrijk en Italië. In 2021 produceerden zonne- en windtechnologieën meer dan 86 TWh in Spanje, een derde van de totale nationale productie.

In 2021 werd in Spanje bijna 3.500 MW fotovoltaïsch geïnstalleerd, 29,9% meer dan het jaar daarvoor. Zonne-energie is nu goed voor 8,1% van de Spaanse energiemix. Het is de hernieuwbare technologie die het meest is gegroeid, met als resultaat recordopbrengsten van 20.954 GWh, een stijging van 36,9% ten opzichte van 2020.

De regio’s Andalusië, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón, Castilla y León verzorgen ruim 80% van het geïnstalleerde vermogen.

Autoconsumptie

Sectoren die veel gebruik maken van autoconsumptie van energie zijn de agrarische sector, voedingsmiddelensector en de hotelbranche.

Spanje staat in 2021 op de vierde plaats wat betreft geïnstalleerde PV-capaciteit (1.203 MW) voor autoconsumptie per jaar, voorafgegaan door Duitsland (2.778 MW), Polen (2.478 MW) en Nederland (2.062 MW).

Gekeken naar de diverse regio’s in Spanje, hebben Galicië, Catalonië en Andalusië het hoogste geïnstalleerde vermogen van fotovoltaïsche zonne-energie voor eigen gebruik.

In oktober 2018 schafte Spanje de ‘zonbelasting’ af. Als gevolg hiervan is het voor gebruikers nu voordeliger om elektriciteit op te wekken voor eigen gebruik. Daarnaast zijn de administratieve procedures om zelf energie te mogen opwekken vereenvoudigd.

Europese richtlijn hernieuwbare energie

Volgens de afspraken binnen de EU, dienen Europese lidstaten in 2030 32% van de totale energiebehoefte op te wekken uit duurzame energiebronnen. Echter is het mogelijk dat dit percentage tegen 2023 nog wordt verhoogd tot 40%.

De Spaanse regering is ambitieus en heeft voor Spanje deze doelstelling verhoogd naar 42%.

Perspectief

Sinds juni 2018 is er in Spanje een nieuwe ministerspost voor ecologische transitie opgericht. Deze post is o.a. verantwoordelijk voor het behalen van de Europese doelstellingen t.a.v. hernieuwbare energie.

De Spaanse regering voorziet tot 2030 het installeren van 39 GW aan fotovoltaïsche zonne-energie. Het kader voor het behalen van deze doelstellingen is opgenomen in het Nationaal Integraal plan voor Energie en Klimaat (Pniec).

In oktober 2022, kwam de Spaanse Fotovoltaïsche Unie (UNEF) echter met een hogere verwachtingen. Volgens de UNEF kan de geïnstalleerde capaciteit in Spanje tegen 2030 zelfs stijgen tot 65 megawatt (MW), een cijfer dat 66% hoger ligt dan de 39 GW die momenteel in het Pniec is opgenomen.

Het Europese herstelfonds (Next-Generation) zal een belangrijk instrument zijn om de economische en sociale impact van de fotovoltaïsche technologie in het land te vergroten, werkgelegenheid te scheppen en bij te dragen tot de reactivering van de economie. Verwacht wordt dat tegen 2030 alleen al aan publieke en particuliere investeringen in de zonne-energiesector 20 miljard euro kan worden besteed.

Kansen

Spanje heeft een goede uitgangspositie om de energietransitie te benutten als middel voor economisch herstel. De fotovoltaïsche sector draagt in dat kader bij aan de herindustrialisering van de Spaanse economie. Spanje heeft, naast het hoge aantal zonuren, veel land beschikbaar waardoor elektrische energie goedkoper kan worden geproduceerd.

Volgens de Spaanse branchevereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie is er echter nog ruimte voor technologische innovatie in deze sector. Hiermee wordt met name gedacht aan het reduceren van kosten.

Op technologisch gebied is in Spanje behoefte aan een verbetering van de integratiediensten in het elektriciteitsdistributienetwerk. Het gaat daarbij om de modelsimulaties om het gedrag en de prestaties van de opwekinstallaties te valideren. Bovendien denkt men aan de koppeling met de energieopslagsystemen, waardoor het beheer van de installaties verbeterd kan worden.

Hoofdletters, kleine letters en cijfers
We ondersteunen Internet Explorer niet langer
Gelieve te upgraden naar Google Chrome of Firefox.